Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
loading...
Ogłoszenie

Opiekun medyczny CK Edukator

21926
Cena: 0,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha
Przepisz kod z obrazka

Województwo: lubelskie
Osoba: Edukator
Powiat: świdnicki
Miasto: Świdnik
Kod pocztowy: 21-040
Ulica: Kopernika 9
E-mail: swidnik@ckedukator.pl
Telefon: 511 527 572
Strona www: swidnik.ckedukator.pl
   
dodano: 2017.04.07
ważne do: 2018.04.07
wyświetleń: 182

Szczegóły oferty:

Centrum Kształcenia Edukator
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Policealna Szkoła Zawodowa

Adres:
Świdnik, ul Kopernika 9
(budynek Gimnazjum nr 1)
tel.511 527 572

Rekrutacja trwa!

Rozpocznij naukę już teraz !! Nie zwlekaj - zdobądź z nami wykształcenie i nowy zawód !!!

Zawód: Opiekun medyczny

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,
realizuje program MENiS, symbol 532102
Wystawiamy wszelkie zaświadczenia. Wystawiamy legitymacje oraz indeksy.
Organizujemy praktyki zawodowe.

CK Edukator w Świdniku podjęło współpracę z Agencją Zatrudnienia Start Work, Promedica24 oraz Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi. Dzięki temu słuchacze kierunku Opiekun medyczny mogą w trakcie nauki odbyć płatne praktyki, a po skończeniu szkoły podjąć pracę w zawodzie. Wybrane osoby mogą podjąć pracę nawet w trakcie nauki.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna medycznego.

Rekrutacja
Na kierunek opiekun medyczny, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun medyczny.
Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
- formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Reklama