Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
loading...
Ogłoszenie

Technik informatyk CK Edukator

21938
Cena: 0,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha
Przepisz kod z obrazka

Województwo: lubelskie
Osoba: Edukator
Powiat: świdnicki
Miasto: Świdnik
Kod pocztowy: 21-040
Ulica: Kopernika 9
E-mail: swidnik@ckedukator.pl
Telefon: 511 527 572
Strona www: swidnik.ckedukator.pl
   
dodano: 2017.04.07
ważne do: 2018.04.07
wyświetleń: 110

Szczegóły oferty:

Centrum Kształcenia Edukator
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Policealna Szkoła Zawodowa

Adres:
Świdnik, ul Kopernika 9
(budynek Gimnazjum nr 1)
http://www.swidnik.ckedukator.pl
tel.511 527 572

 Rekrutacja trwa!

Rozpocznij naukę już teraz !! Nie zwlekaj - zdobądź z nami wykształcenie i nowy zawód !!!.

Zawód: Technik informatyk
Kwalifikacje:
K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych(E.12.)
K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 351203
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

 Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy:
•    zajmowanie się administrowaniem sieci,
•    programowanie oraz testowanie oprogramowania,
•    projektowanie stron www,
•    ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji,
•    wdrażanie nowoczesnych programów,
•    składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego.
Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych. 

   Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Rekrutacja
•   Na kierunek technik informatyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej,
•    2 zdjęcia,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
•    formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line

Reklama